słownik polski - hiszpański

język polski - español

północ

po hiszpańsku:

1. norte


Ellos viven en el norte de Inglatierra. / Su casa está en el norte.

La Reina de las Nieves
Hiszp 4 do egz
Hiszpański - Direct 3.01
naturaleza -geografía_olga
viajes -la dirección_olga

2. medianoche


Es medianoche.
Es medianoche. A medianoche estamos en nuestro dormitorio y dormimos.
¿A medianoche sueles dormir o ver la televisión?

Hiszpański, kurs wakacyjny
Espanol en marcha
kolokwium - rozumienie ze słuchu 14.12
hiszpański kartkowka
Lekcja 6 PCH

północ w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

południe
rano