słownik polski - hiszpański

język polski - español

znajomy

po hiszpańsku:

1. conocido


Lo le he conocido nunca.
Mi conocido trabaja en esta tienda y vende carne.
¿Trabaja el conocido de Jordi en la peluquería?
Él es bien conocido entre los políglotas.

graduado y universidad
Dział 5, lekcja 9, c.d. czasowników
Hiszpański - Direct 3.06

znajomy w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

krewny