słownik polski - hiszpański

język polski - español

zmęczony

po hiszpańsku:

1. cansado


Estoy cansada
Estoy cansado de mi trabajo.
Hasta nuestro perro está cansado.
Me siento cansado después del turno de noche.

Hiszpiański 1 częsć
cechy charakyteru
przymiotniki osób i rzeczy
uczucia hiszp
Hiszpański Direct 2.15-16