słownik polsko - hiszpański

język polski - español

zatłoczony po hiszpańsku:

1. concurrido


El camino más fácil es siempre el más concurrido.

2. apiñadoHiszpańskie słowo "zatłoczony" (apiñado) występuje w zestawach:

Język Pisany

3. hacinadaHiszpańskie słowo "zatłoczony" (hacinada) występuje w zestawach:

articulos y libros