słownik polski - angielski

język polski - English

zamykać

po angielsku:

1. close


klołs
open
zamknąć
zamykać
zżyty

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 niezbędnych słów po angielsku
lekcja 27, do 48 włacznie
SEW od początku

2. shut shut shut


He shut the door.

Nieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. Shut


shut
shut the window, please.
zamknięty
zamykać
zamykać, zatrzaskiwać

MY VOCABULARY
top 1000 z wymową
Agaty fiszki
Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
czasowniki znaczenie

4. close down


They have closed down my favourite gift shop.
Unfortunately we have to close this factory.
When the factory closed down, the employees lost their jobs.
if a business or organisation closes down, or someone closes it down, it stops operating
„Because of the economic crisis they closed the factory down.”

Phrasal verbs
PHRASAL VERBS
UNIT 2.24 - Problems At Work

5. lock


lok
przykład ze słówkiem
to lock
zamek
zamknąć

Słówka podstawowe
Dom - poziom A1
Słówka z podręcznika
słówka podstawa zestaw 4
Angielski - słówka 06

6. lock up


Never leave a dog locked up in a car if it’s hot.
The police locked Paul up for drunk driving.
When you leave the building, please remember to lock up.

rozdzaił 4 more words
4 Unit, English File IIIrd Edition

7. shut down


It was shut down by the university but it inspired him to create Facebook
Many factories have been forced to shut down.
OK, I will shut down the TV.
The car plant shut down because it was losing money.
The website was shut down by the university.

PHARSAL VERBS