słownik polski - hiszpański

język polski - español

wygrać

po hiszpańsku:

1. ganar


El chico ha ganado la copa.
Schumacher ganó muchas carreras.
¿Crees que podemos ganar este partido?
¿Cuánto te gustaría ganar?

contabilidad artículos
pnjh 1 rok uwr 14.11
Czasowniki regularne
CZASOWNIKI 01.12.2017
0.1 - Zwroty i słówka z ćwiczeń dodatkowych

wygrać w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

grać
myśleć
mieć
jeść