słownik polski - angielski

język polski - English

wycieczka

po angielsku:

1. trip


a journey to a place nd back again, for business or pleasure, often for a short period of time
gezi
podróż
to go on a trip
tryp

1200 najważniejszych słow
direct english 3
1000 najczęściej używanych słówek
1000 najpopularniejszych słówek
1000 słów EN-PL

2. excursion


We went on a diving excursion the next day.
We went on a one-day excursion to the Grand Canyon.
We went on a school excursion to Delphi for two days.
When he was Egypt he went on an excursion to Cairo
[noun] - a short journey usually made for pleasure, often by a group of people

Angielski cz.I
English File Intermediate
książka z technikum cz. 2
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
podrozowanie i kultura

3. tour


a 14-day tour of Egypt
excursion (n)
guided tour
p
zwiedzanie, wycieczka

unit 6-10KURWA
IntermediatePlus 7-10
podróżowanie i kultura
MAJAK Travel
Semestr 2, zal. 1

4. outing


I can't wait for the next family outing
On Sunday we enjoyed a pleasant outing to the beach.
She is taking her grandchildren on an outing to Bearizona Wildlife Park.
corporate outing

Upstream intermediate unit 7-8
Upstream intermediate B2 unit 7
Travel and tourism
fantazyjny angielski
travel and tourism, oxford

5. hike


The club members often go hiking in the area.
They always ask me if I want to go for a hike.
They went on an afternoon hike through the forest.
capital hike
wędrować

Friends 5 (23-24)
Friends 3 (9)

6. jauntFiszki z książki - "Every Man for Himself" (Norman...
Fiszki z książki - "An Elephant for the Prinkip" (...
LEKCJA 69 (gramatyka, wymowa, film)
Machines that will think and feel
dobre miejsce

7. package tour


We are in the package tour


8. day trip


You can go on a day trip on a boat to some of the islands near the coast.

podróżowanie rozszerzone
Kinds of tourism 13.10

wycieczka w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

podróż
lot
peron
przewodnik