słownik polski - angielski

język polski - English

wychodzić

po angielsku:

1. go out


to cinema, to restaurant
to stop burning
to stop burning/The fire went out after three days
wygasać, dogasać
zgasić

rodzina i życie towarzyskie
4. Życie rodzinne i towarzyskie
Życie prywatne
Unit 1 All about you
bank słów 25

2. come out


When does their new album come out?; The truth about him will come out in the end.
Would you like to come out for a drink sometime?
the exam results haven't come out yet.
ukazać się wyjść na jaw
„The latest record of Coldplay comes out next week.”

najpopularniejsze czasowniki frazowe
FCE Use of English & Unit 7 - part 1
First Certificate Langueage unit 10 Entertaiment a...
Co nie rozumiem z filmów
15.03.2016 r.

3. leave


v
wychodzić
wyjechać
wyjeżdżać, opuszczać
zwolnienie

Dom, wyposażenie
Zajęcia podręcznikowe TEST
czasowniki elector.pl
czasowniki 11.09.2016/3
Odmiana czasowników nieregularnych

4. walk out


A talented partner walked out.
It's the first time I have walked out of a film.

Słówka 11-17.12
Moja lekcja#2
super size me, unit 7
Phrasal verbs 1 (Murphy)

5. get out


I got out of the van and went home.
I got out the car and went home. Get out of my home.
When you stop at the traffic lights, I'll get out.
get out your wallet, get out of the room
wysiadać

życie rodzinne i towarzyskie
english for life 29-41
Travel and Holidays
phrasal verbs
Zestaw - 7 Go, have, get

6. go off


stop like somobody
stop liking
stop liking, lose interest in
the gun went off by accident
wybuchać

Unit 2 Looking back

7. hanging out


I like hanging out with friends.

Most important

8. overlook


a balcony overlooking the sea
if something overlooks a place, it is above the place and has a view over it
mieć widok na
not notice
our house overlooks the sea


wychodzić w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

wstawać
odpoczywać
robić