słownik polski - angielski

język polski - English

wybrzeże

po angielsku:

1. cost


it will cost you dearly
korzyści kosztowe
kost
kosztować
the cost of living

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
direct english 3
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek

2. seaside


I spent my holidays at the seaside.
I was on holidays at the seaside.
If they had a holiday, most went to the seaside or the country.
Let’s go to the seaside for a picnic.
We went to the seaside instead.

The Life, Adventures and Piracies of the Famous Ca...
zmiany w życiu
New Exam Connections 3 unit 3
Travel and tourism p. 2
travel and tourism, oxford

3. shore


na lądzie
shore by the sea
strzyc
szor
washed on to the shore

5 Live to eat?
U 13 - cz. 1
Yacht 20.01.2014
Angloville 16
A field guide to the british - introduction

4. seashoreThe plant world
Słówka z zajęć - ogólne (kartkówki)

5. coastal area24.06.2015 , 25.06.2015

6. littoralstyczen 2017
stanag 6001 level 3 o71