słownik polski - hiszpański

język polski - español

wnuczka

po hiszpańsku:

1. nieta


Mi nieta me cuidó cuando yo estaba enfermo.
Nuestra nieta nos quiere mucho.

pnjh 1 rok uwr 17.10
4. Czlowiek i rodzina
hiszpanski slowka sprawdzian 2
SŁOWNICTWO RODZINA
la familia - rodzina