słownik polski - angielski

język polski - English

wściekły

po angielsku:

1. furious


I was furious with their poor decision.

English File Intermediate
english file intermediate 1
Longman B2 Bank słów: człowiek, dom
unit 6-10KURWA
angielski sprawdzian dział 1 i 2

2. mad


You're driving me mad
You're mad to walk home alone at night. Were your parents mad at you when you came home late?
drive somebody mad
if you go mad, you behave in a wild and uncontrolled way, doing things you do not normally let yourself do
mæd

3000 słów angielskich (cz.2)
English lessons
Przymiotniki - osobowość i charakter
OLA - Unit 05
Wszystkie Dziedziny 2

3. livid


She will be absolutely livid when she finds out you lied to her.
She'll be lived when she finds out that you smashed her favourite vase.
[adjective] - extremely angry
extremely angry
he's livid with me

Dział 1- repetytorium maturalne
tak chuj kurwa
Success Advanced Unit 2
Dracula - angielskie słownictwo z książki
Człowiek unit 1

4. raging


[adjective] - very severe or extreme

THE WALL STREET STORY2
January 2018

5. irate


The irate man looks at them, then he sits down
[adjective] - extremely angry
irate about sth
wzburzony

ANGIELSKI - LEKCJA 62

6. enraged


He was enraged at the article about him.
I am so enraged! Stop disturbing me!

ZESTAW PIĄTY

7. furious aboutPL LA fiszki
ANGIELSKI PRZYIMKI-TŁUMACZNEIA

8. cross


odsyłacz
skrzyżowanie,
to cross into France
zez
zezowaty

ANGIELSKI SŁÓWKA UNIT I
Angielski wrzesien pazdziernik
how do you feel?