słownik polski - angielski

język polski - English

wąsy

po angielsku:

1. moustacheksiążka z technikum
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
Człowiek longman
Angielski Kartkówka 1 Repetytorium
teh shazzzzzz

2. whiskers


Cat has got whiskers.
The mouse's nose quivered and its whiskers twitched.
Whiskers are an attribute of cats.
the whiskers is in the floor

Świat przyrody
[13] VB: Enviornment
The world of animals
P R Z Y R O D A
świat roślin i zwięrząt