słownik polski - angielski

język polski - English

umywalka

po angielsku:

1. washbasin


Please, brush your teeth in the washbasin.
She cleaned the washbasin.
We installed new sinks.
basin
there are washbasins in all bedrooms

książka z technikum
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
lekcja 27, do 48 włacznie
Życie codzienne
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...

2. basin


She put the basin away and came back to the bed.
The fish are scattered throughout the lower basin.
The number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.
Wash your hands in the basin.
We installed new sinks.

WJT Stępień 11-20
dom angielski
Dom - słownictwo angielskie
WJT STP 34-55
słówka, część pierwsza

3. sink


sunk/sunken
syn(ek)
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
washbasin
zlew

word list 21-24
roads to succes
Hause Julianna 4.02.2018
ang next one