słownik polsko - hiszpański

język polski - español

trochę po hiszpańsku:

1. un poco


He comprado un poco de frutos.
Estamos un poco decepcionados.
Los señores González hablan un poco de alemán.
un poco sorprendido
un poco más rápido
un poco más pequeño
"Le dije que eran un poco... básicos, un poco... simples, un poco rústicos "
Necesito un poco de azúcar.

Hiszpańskie słowo "trochę" (un poco) występuje w zestawach:

Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14
Algunos adverbios - niektóre przysłówki
pierwsza lekcja
Słownictwo 5
Kartkówka 10

2. poquito


El italiano muere un poquito cada vez que un anglófono pide un "panini".
Por favor, espera un poquito.
Estoy un poquito borracho.

Hiszpańskie słowo "trochę" (poquito) występuje w zestawach:

Słówka z ćwiczeń 49-50
Hiszpański semana 1
Moja pierwsza lekcja