słownik polski - hiszpański

język polski - español

teściowa

po hiszpańsku:

1. suegra


Mi suegra es muy entrometida.
Tu suegra es buena cocinera.
Tu suegro es buena cocinera.

pnjh 1 rok uwr 17.10
SŁOWNICTWO RODZINA
Rodzina - La familia
la familia - rodzina

teściowa w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku