słownik polski - hiszpański

język polski - español

szybki

po hiszpańsku:

1. rápido


Tienes que actuar con rapidez.
Tus movimientos tienen que ser rápidos si quieres ganar.
¡Recupérate pronto!
¿Eres rápido?
¿Es rápido tu coche nuevo?

unidad 6 y 7
Hiszpański - przymiotniki
Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22
Hiszpański Direct 2.12
300 najważniejszych określeń po hiszpańsku 1 - 25