słownik polsko - hiszpański

język polski - español

sztućce po hiszpańsku:

1. los cubiertos los cubiertos


Nosotros ponemos los cubiertos en la mesa antes de comer.
¿Cuándo ponemos los cubiertos en la mesa?

Hiszpańskie słowo "sztućce" (los cubiertos) występuje w zestawach:

Prisma continùa - Unidad 6 - Los vocabularios
Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restaura...
Hiszpański - Słownictwo związane z kuchnią
La casa y la vivienda
Zastawa stołowa i AGD

2. cubertería cuberteríaHiszpańskie słowo "sztućce" (cubertería) występuje w zestawach:

gastronomía (brak słówek z zeszytu)
articulos y libros