słownik polski - angielski

język polski - English

surowy

po angielsku:

1. strictksiążka z technikum
English File Intermediate
unit 5 - człowiek
Longman B2 Bank słów: człowiek, dom
work and study

2. raw


not cooked
przykład ze słówkiem
raw fish
raw meat
raw meat/vegetables

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Kurs Angielskiego 1-573
Zywienie gosek
lista słowek 3
WJT STP żywność

3. crude


a crude bed
crude oil
crude sugar / a crude summary / crude behavior
crude voice
in crude form called sponge

IELTS - slowka
wheel of time
Egzamin z Angielskiego
Mainly Water Regulations 30-09-2014
badania kliniczne+słówka

4. stern


The definition of stern is someone who is very serious or strict.
We face stern opposition.
[adjective] - severe and serious
a stern face/expression/look
sterner penalties for drug offences

Dodatkowe słownictwo
THE WALL STREET STORY2
ang pol zestaw 2
16 listopada
słówka z książki "Save the Forest" by H.Q. Mitchel...

5. austere


The definition of austere is someone or something that is minimalistic, something that is very somber
The nuns lead simple and austere lives.
Within the style itself there are two distinct looks: curvy lines and the more austere, linear look of artists such as Charles Rennie Mackintosh
[adjective] - very simple and without comfort or unnecessary things
uncompromising, strict

Upstream C2 unit 2
Fiszki z książki - "Later Poems" (Alice Meynell)
Fiszki z książki - "The Brochure Series of Archite...
Fiszki z książki - "Brahms and some of his works" ...
Fiszki z książki - "Dolæus upon the cure of the go...

6. severe


severe attack of asthma
severe judgement, sentence
srogi surowy
the damage is not too severe
trudne"

VOCABULARY ALL 10.11.2014
Vocabulary z READINGu
słówka o tłumie
FCE - podręcznik, unit 3
Earth and the solar system

7. harsh


harsh clarity
harsh treatment / a harsh life / a harsh voice / a harsh land / harsh white neon light / a time of harsh military discipline
harshness
surowy, ostry, bezlitosny, harshness (n)
unpleasantly rough or jarring to the senses. drenched in a harsh white neon light

English words
Angielski spr 2
Angielski I lo
ON SCREEN INTER. 1 a
moje, luty 16

8. inclementFiszki z książki - "Our Katie" (Anonymous)
Fiszki z książki - "Wild Ducks How to Rear and Sho...
Fiszki z książki - "The art of promoting the growt...
Fiszki z książki - "Bird Houses Boys Can Build" (A...
Fiszki z książki - "Piracy off the Florida Coast a...

9. rough


Rough textures absorb sound and light, but do not clean easily if untreated.
raf

Człowiek - decriptors of low range

10. hard


trudny
twardy
uzyskane z trudnem
z wbudowanym układem sterowania
zaprojektowane na stałe w sposób niepodlegający zmianie

personality trait
Ksiązka 14.01.2015