słownik polski - angielski

język polski - English

stać

po angielsku:

1. stand


pozycja
stać
stend
stood
stood + stood

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
podstawowe czasowinki
Podsawowe czasowniki
New English Yone unit 5

2. stand stood stood


Stand still for a moment.
Stand still for a moment. I felt quite helpless as I stood by the roadside watching the disaster cars and lorries just crashed into one another.

Nieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. stagnate


stagnejt///////We do want to move forward, not stagnate!
the economy is stagnating

Fiszki z książki - "Stromboli and the Guns" (Franc...
Fiszki z książki - "Life and destiny" (Felix Adler)
Fiszki z książki - "Punch, Or The London Charivari...
Fiszki z książki - "Perfect Answer" (L.J. Stecher)

4. afford


can't afford of new car
it seems that I can’t afford much more
mieć na coś pieniądze
przykład ze słówkiem
the best that I could afford was a first-floor room

Seba - fiszki kurs1

5. stay


pobyt
stay (v)
stay home alone
stej
v

Moja pierwsza lekcja

6. stood


[stʊd] stud
stać
stać, stanąć
stood
stud

PAST PARTICIPLE PART II