słownik polski - angielski

język polski - English

stać

po angielsku:

1. stand


pozycja
stać
stend
stood
stood + stood

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
podstawowe czasowinki
Podsawowe czasowniki
New English Yone unit 5

2. stand stood stood


Stand still for a moment.
Stand still for a moment. I felt quite helpless as I stood by the roadside watching the disaster cars and lorries just crashed into one another.

Nieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. afford


can't afford of new car
it seems that I can’t afford much more
mieć na coś pieniądze
przykład ze słówkiem
the best that I could afford was a first-floor room

Seba - fiszki kurs1

4. stay


pobyt
stay (v)
stay home alone
stej
v

Moja pierwsza lekcja

5. stagnate


stagnejt///////We do want to move forward, not stagnate!
the economy is stagnating