słownik polski - hiszpański

język polski - español

spokojny

po hiszpańsku:

1. tranquilo


Permanece calmado, yo me encargo.
¿Por qué estás siempre tan tranquila?

Hiszpański, kurs wakacyjny
Campus Ele, Unidad 1
Charakter i osobowość
Przymiotniki / adjetivos
cechy charakyteru

2. calmarEla hiszpański podstawowy

3. calmado


Permanece calmado, yo me encargo.

Cechy Charakteru i Osobowości - Las Característica...
300 najważniejszych określeń po hiszpańsku 25 - 50

4. sereno


Roberto siempre fue un niño muy sereno