słownik polski - angielski

język polski - English

silny

po angielsku:

1. strong


tłumaczenie przykładu ze słówkiem
uíld)
weak
zdecydowany
zdecydowany /stron majndyd/

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową
1000 najpopularniejszych słówek

2. potent


Let's start with two of the most potent weapons you need to trigger love at first sight.
These throat lozenges are very potent.
all have the potential to obliterate humanity
potent drugs
powerful

gsce english
Angielski 4rok 1 sem
Success Advanced Unit 2
basic chemistry
angielski rozne

3. severe


severe attack of asthma
severe judgement, sentence
srogi surowy
the damage is not too severe
trudne"


4. Robustzagrozone gatunki slowka

5. powerful


They have a powerful weapon.
a powerful drug; a powerful nation
p
poderoso
przytłączający

Zosia W 18.04.18r
ang koło 2012