słownik polski - hiszpański

język polski - español

rzeka

po hiszpańsku:

1. río


Durante las vacaciones de muchos niños nadando en el río.
Durante las vacaciones muchos niños nadaban en el río.

Hiszpański - Direct 1
☉Hiszp- mi pueblo
22.02 - czasowniki, jedzenie, wolny czas
Wakacje - LAS VACACIONES
Kartkówka 18