słownik polski - angielski

język polski - English

rysować

po angielsku:

1. draw


match
material that draws when it dries; he drew his knots tight
remis
to draw somebody aside
we drew three all

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Angielski cz.I
direct english 3
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 najczęściej używanych słówek

2. drew drew drawnSky High poprawione
czasowniki nieregularne
Angielski czasowniki nieregularne
an ordinary day 2
Irregular verbs

3. do some drawingDział 5 repetytorium
Życie towarzyskie i rodzinne macmillan unit 5

4. drawing


My eight-year-old son did a drawing of our house yesterday.
The partners agreed that they can each take 600 every month as drawings.
picture
trawnik

Kultura / Sport
Uczucia, pogoda, czynności
UNIT3 III KLASA I'm dancing new english adventure