słownik polsko - hiszpański

język polski - español

rolnik po hiszpańsku:

1. agricultor agricultor


El agricultor estuvo arando su campo todo el día.

Hiszpańskie słowo "rolnik" (agricultor) występuje w zestawach:

Zawody (hiszpański na polski) np. lekarz, nauczyci...
PEDRO/lekcja 3/rodzina, zawody
Hiszpański - Direct 4.10
Nos Vemos 2 Profesional
Zawody po hiszpańsku

2. granjero


Pero el granjero le sonrió.
El granjero cultivó acuradamente la siembra.

Hiszpańskie słowo "rolnik" (granjero) występuje w zestawach:

słownictwo z filmów i seriali

3. el campesinoHiszpańskie słowo "rolnik" (el campesino) występuje w zestawach:

Barbara Hrabal - kolos
słowka z ćwiczeń_olga