słownik polski - angielski

język polski - English

przestraszony

po angielsku:

1. frightenedEnglish File Intermediate
english file intermediate 1
unit 5 - człowiek
matura Masters Pre-intermediate, MACMILLAN
[3] VB: School

2. scaredunit 6-10KURWA
Young Treetops 1
UNIT 1 - CZŁOWIEK
słówka 06.03.18
Matura focus 4 - 01 do your best

3. afraid


[əˈfreɪd] efr*ejd
afro
efrejd
korkmuş
obawiać

1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 najczęściej używanych słówek
Longman Common 3000 part 1
Angielski ogólnie matura

4. scared of


I'm scared of the dark.
I’m scared of the dark.
Janet was scared of her French teacher.
The children were scared of the possibility of calling their parents.

Phrasal verbs
PHRASAL VERBS
moje słowa LA
Verbs & prepositions
wykuj-ważne słówka naucz sie

5. fearful


Fearful parents kept their children indoors.
He hesitated before calling her, fearful of what she might say.
He was fearful and pale. You would think something serious was happening but he was just watching penalty shoot-outs
[adjective] - FORMAL- frightened or worried

veterinary topography
Polecenia dla pacjenta

6. afraid of


I'm afraid of spiders.
I’m afraid of spiders.
My brother is afraid of bats.
My brother is afraid* of bats.
ona boi się pająków

Człowiek matura podstawowa
przyimki występujące po przymiotnikach
Dependent prepositions

7. frightened of


Are you frightened of heights?
I’m terrified of dogs.
We're often frightened of sharks.


8. spacious


it is quite spacious
przykład ze słówkiem
spacious classroom
spacious room
the room is spacious

rodzial 2.1 slowka