słownik polski - angielski

język polski - English

przerażony

po angielsku:

1. terrified


Yossi tried to sleep but he felt terrified.

English File Intermediate
VOCABULARY ALL 10.11.2014
Dom, życie, rodzina
Kurs w pracy
english file intermediate 1

2. frighteneddział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
Człowiek longman
Angielski Kartkówka 1 Repetytorium
Macmillan repetytorium 2015 - 01 Człowiek
słówka 06.03.18

3. horrifiedSuccess Advanced Unit 2
09.2018.2 ang-pol
matura solution 1
english file end
kartkowka z angielskiego

4. aghast


Erica looked at him aghast.
Struck by shock, terror, or amazement
Tom murmured some inaudible word. He was not sure whether to be elated or aghast
We were all aghast at the verdict.

wheel of time
TEC Stock market
Fiszki z książki - "Punch, or the London Charivari...
Fiszki z książki - "Punch, or the London Charivari...
Fiszki z książki - "The Wreck of the Hesperus" (He...

5. petrifiedpierwsza lekcja
Słownictwo maturalne "CZŁOWIEK"
Człowiek Angielski upper
Dział 1- repetytorium maturalne
tak chuj kurwa

6. frightened of


Are you frightened of heights?
I’m terrified of dogs.
We're often frightened of sharks.

english file intermediate 1
preposition D-Z
PHRASAL VERBS
3 Dependent prepositions NEF Intermediate 3 edition
march-april 2015

7. dismayedAngielski spr 2
Fiszki z książki - "Surprising Stories about the M...
Fiszki z książki - "Joyzelle" (Maurice Maeterlinck)
Fiszki z książki - "Amadís of Gaul, Vol. III. of I...
Fiszki z książki - "Rescue the Perishing" (Fred R....

8. appalled


I was appalled by what I saw.
I was appalled by what I saw. When I heard what had happened I was absolutely appalled.

Moduł 1 Człowiek
ang rozszerzony
Unit 11 Coursebook
unpleasant feelings
unit 3 j angielski

9. terrified ofkurs perfect
Druga cześć czasowników str 2014-215
przyjmik po przymiotnikach
Adjective + preposition (2)
ANGIELSKI PRZYIMKI-TŁUMACZNEIA

10. scarydo kartkówki, ang. podst. słówka

11. scared of


I'm scared of the dark.
I’m scared of the dark.
Janet was scared of her French teacher.
The children were scared of the possibility of calling their parents.

Adjectives + Prepositions
konstrukcje przymiotnikowe

12. dreaded


After the presentation
After the test, there’s the dreaded interview stage.
Did I hear the dreaded word ‘homework’?
He was scared by these dreaded words.
My dreaded aunt is coming to visit us this weekend.

Intermediate 6-10
ps I love you cz. 2