słownik polski - angielski

język polski - English

prowadzić

po angielsku:

1. led


angela led us
lid
prowadzić
prowadzić, kierować
prowadził/prowadziła

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
IntermediatePlus 1-6
lista słowek 3

2. drive


mad
strong motivation
thru
to park in a drive
tłumaczenie przykładu ze słówkiem dziwak

SŁÓWKA 5 ROZDZIAŁ
podróże i turystyka
podróże i turystyka
podróże i turystyka2
irregular verbs

3. conduct


conduct an orchestra
conduct arme
significant obstacles to the conduct of psychoanalysis
to conduct an inquiry
to conduct negotiations

Angielski 4rok 1 sem
Angielski O. Ivashko
Unit 4 - Society
Słówka 22-28.01
słownictwo 2

4. led led ledNieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

5. carry on


They carry on texting...
Will you carry on studying English?
carry-on, He carried on asking questions
continue
„I admire my colleague, he carries on learning new things all the time.”

ILEC - Lesson 1
it all went wrong
pharsal verbs

6. run


ran + run
run
run a race
when buses or trains run, they follow their usual route from one place to another
‘Ten shot dead by gunmen,’ ran the newspaper headline.

Kurs Angielskiego 1-573
Fast Track, 1-4
kolokwium 1. komunikacja w biznesie
angielskie część 3
Nature Unit 13

7. drive drove driven


I will drive you home.

czasowniki nieregularne
Irregular verbs zuzia
Moja pierwsza lekcja
Irregulars verbs part 1

8. led to


Debts led to profound crisis in Greece.
Do you want to lead the staff meeting this week?

Michal F Lesson 10 2014
new success matura unit 1

9. guide


guide
guidebook
guided tour
prowadzić
przewodnik

matura prime time intermediate module 3
unit 5 upstream level b1+

10. lead onHOW TO CARE FOR ANIMALS
Słówka z piosenki Pendulum - Witchcraft

11. provide


these clubs provide a much appreciated service for this area
they will provide accomnodation for us
this hotel provides all the guests with breakfast
to provide sb with
zapewniać

Intelligent Business Intermediate
matematyka po angielsku
practice file

12. carry out


przeprowadzać
they refused to carry out the lab test
wykonać
you need to carry out urine tests
zrobić coś, przeprowadzić

Moja pierwsza lekcja
zawodowy 1 I 2

13. conduct'sFiszki z książki - "By Trench and Trail in Song an...
Fiszki z książki - "The Zankiwank and The Bletherw...
Fiszki z książki - "Punch or the London Charivari,...