słownik polski - angielski

język polski - English

prawo

po angielsku:

1. Law


mother
prawo
son
the laws of supply and demand; the law of gravity
tje law on gun ownership

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek

2. right


przykład ze słówkiem
rajt
strona,
turn right; Have I spelt your name right?
w prawo

direct english 3
companion 4 part 2
Angielski ogólnie matura
New Matura Succes Unit 3
do sprawdzianu unit 3 i 4

3. untitled11-14-2014 Gaz + Low Carb Performance
matura 2014 ang/p
Fiszki z książki - "The Farmer's Boy One of R. Cal...
Fiszki z książki - "The House That Jack Built One ...
upperIntermediate Mod1

4. entitlement


I have as much entitlement to happiness as you do to misery
Natural rights are another category of human entitlements.
to be entitle to do sth
to sth/to do sth
uprawnienie, prawo

Market Leader, Unit 5 - Job Satisfaction [TEXTBOOK]
Unit 7 and 9
Korepetycje 5

5. entitled to


Customers who return goods within 14 days will be entitled to a full refund on the purchase price.
I'm entitled to have voting rights.
The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.
Who is entitled to compensation for the delay?


prawo w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

sędzia
więzienie
dowód