słownik polski - angielski

język polski - English

praca

po angielsku:

1. job


n.
poszukujący pracy
praca
to find a job / to lose a job / to have a job
zadanie

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 najczęściej używanych słówek

2. labour


I work for the Labour party.
Labour is the British spelling of the world labor, which is defined as work. Physical work is an example of labour.
Labour laws and company policies have been used to curtail it.
The Labour Party
knowledge of Labour and employment law

3000 słów angielskich (cz.2)
Academic Word List
Upper-intermediate 1
5.02.2018- słówka
słówka 27.11-03.12

3. work


work at home
zajęcie)
ćwiczyć
łork
工,左,巫,差

1200 najważniejszych słow
CALLAN METOD- STAGE 2 (cały)
Word Bank 5 PRACA
My Matura Success Intermediate Unit 7
Podstawy A1 sierpień

4. employment


empleo
employment agency
full-time, temporary employment
unemploymnet
zatrudnienie

The Life, Adventures and Piracies of the Famous Ca...
Moduł 2 Państwo i społeczeństwo
Gateway 3: Człowiek, podróżowanie i turystyka
spr ang 06.2015
Test Triumph 01

5. working


wiekprodukcyjny

Fiszki z książki - "The Long Remembered Thunder" (...
ubrania, dane osobowe, wygląd zewnetszny, charakte...

6. dissertation


[noun] - a long piece of writing on a particular subject, usually done as a part of a course at college or university
a lont research-based work
based work, perhaps 10

higher education

7. work on


I am working on a new project now.
They're working on the launch of a new product.
Tim loves working on old cars.
What type of construction do you work on?
work in the field of

english test 2

8. occupationOn Screen - 1
lekcja 2 sara jel

praca w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

bezrobotny
pensja
zawód