słownik polski - angielski

język polski - English

pożyczać

po angielsku:

1. borrow


You can borrow books from the town library and take them back a week later.
borrow me a pen
pożyczać, pożyczyć
take out
ödünç almak

Longman Common 3000 part 2
Angielski słówka 3 gimn unit 2
New Exam Connections 3 unit 3
Shopping & Services Unit 7
Słówka - Moduł 7 i 8 / Podręcznik New Opportunitie...

2. lend


Unfortunately I can not lend you any money.
When Virginia goes to England, she lends me her car.
lent
pożyczać
you lend my book. Would you lend me your book?

Czasowniki ważne 11A
angielski unit 9
Unit 9 zeszyt
Irregular verbs cz.1
Czynności - Activities

3. lend lent lentczasowniki nieregularne
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie
czasowniki nieregularne

4. lend to


Can you lend me this notebook?
If a bank lends money, it gives money to someone who then pays the money back

verbs followed by prepositiones
2016-03-11 Ka-ching

pożyczać w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku