słownik polski - angielski

język polski - English

pożyczać

po angielsku:

1. borrow


You can borrow books from the town library and take them back a week later.
borrow me a pen
pożyczać, pożyczyć
take out
ödünç almak

Longman Common 3000 part 2
Angielski słówka 3 gimn unit 2
New Exam Connections 3 unit 3
Shopping & Services Unit 7
Słówka - Moduł 7 i 8 / Podręcznik New Opportunitie...

2. lend


Unfortunately I can not lend you any money.
When Virginia goes to England, she lends me her car.
lent
pożyczać
you lend my book. Would you lend me your book?

angielski unit 9
Unit 9 zeszyt
Irregular verbs cz.1
Czynności - Activities
500 najważniejszych czasowników angielskich 400 - 425

3. lend lent lentczasowniki nieregularne
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie
czasowniki nieregularne

4. lend to


Can you lend me this notebook?
If a bank lends money, it gives money to someone who then pays the money back

verbs followed by prepositiones
2016-03-11 Ka-ching

5. loan


money that a person or a bank lends you money borrowed from a bank
sum of money which is borrowed, often from a bank, and has to be paid back, usually together with an additional amount of money that you have to pay as a charge for borrowing
to take out a loan
to take out the loan
treat it as a loan


pożyczać w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku