słownik polski - hiszpański

język polski - español

południe

po hiszpańsku:

1. sur


El museo está en el sur de la ciudad.
En el sur de España hace calor.

Hiszp 4 do egz
Hiszpański - Direct 3.01
naturaleza -geografía_olga
ES 2.4 Różne
hiszpanki #6

2. mediodía


Cuando estás en el trabajo, ¿haces una pausa a mediodía para comer?
Es mediodía.
Es mediodía. A mediodía como.

pnjh 1 rok uwr 14.11
P. A1.5 - p.I
Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51
Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51

południe w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

północ
rano
wczoraj