słownik polski - angielski

język polski - English

pić

po angielsku:

1. drink


He is offering you a drink.
She is drinking water.

top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
Życie codzienne
Słówka podstawowe
Elementary 2 Unit 2

2. drink drank drunk


During a workout you should drink a lot of water.
I often drink carrot juice. I drank milk.
We drank a toast to her.
What would you like to drink?

Nieregularne wszystkie
Czasowniki nieregularne angielski
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. drink drankrodzaje sklepów
A90 22.04.2015