słownik polski - angielski

język polski - English

otwierać

po angielsku:

1. open


open-minded
operacja na otwartym sercu
otwarty
ołpen
plac targowy

1000 najczęściej używanych słówek
1000 najpopularniejszych słówek
1000 słów EN-PL
1000 słów po angielsku z wymową
1000 najważniejszych słów2

2. open up


But we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
He finds it a bit difficult to open up when he’s in the company of people he doesn’t know.
Malzahar opens up two portals to the Void.

Upstream U 1-3
Business (2)
LHL - polyglot

3. unlock


How do you unlock the display?
otworzyć