słownik polski - angielski

język polski - English

nauczyciel

po angielsku:

1. teacher


A teacher works in a school
I am a teacher.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
książka z technikum
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową

2. tutor


She has a private tutor
The tutor instructed his students to hand in their university term papers to him by the end of the month.
We are having a meeting with our tutor this afternoon to discuss last week’s lecture.
When I was at school I had a great maths tutor.
When I was at school, I had a great maths tutor.

English File Intermediate
lista słowek 3
Unit 4 - The business
happiest country
SPRAWDZIAN UNIT 3

3. schoolmaster


Lara would like to be a teacher in the future.

life with Lucas
sleepy Hollow książka