słownik polski - angielski

język polski - English

nagły

po angielsku:

1. sudden1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów EN-PL
1000 najpopularniejszych słówek
1000 niezbędnych słów po angielsku
1000 słów po angielsku z wymową

2. abrupt


When ending a telephone conversation, the trick is not to seem too abrupt.
[adjective] - sudden, unexpected and often unpleasant
gwałtowny
szorstki, oschły
they relationship came to an abrupt end

IELTS - slowka
gsce english
4. Coming of age
Angielski O. Ivashko
wymowa słówek

3. instant1000 słów po angielsku z wymową
1000 najważniejszych słów2
Najpopularniejsze słowa 751-1000
Najpopularniejsze słówka 751-1000
1000 najważniejszych słów5

4. urgent


There's an urgent message waiting for you.


5. overnight


We're going to stay overnight there
[adverb] - for or during the night
for one night
overnight beauty tips / We stayed overnight in London after the theatre.
przykład ze słówkiem

Matura rozszerzona 2006 - część 1
Słówka 15-21.01