słownik polski - angielski

język polski - English

muzeum

po angielsku:

1. museum


This is a modern museum.
This morning we visited museum.
We went to the museum to see mummies
Wstęp do tego muzeum jest bezpłatny.
muzeum

Angielski cz.I
direct english 3
3000 słów angielskich (cz.2)
książka z technikum cz. 2
moje słowka 2