słownik polski - angielski

język polski - English

maj

po angielsku:

1. May


We may as well go home. He isn't going to turn up.
We may visit the underwater park when we go to Cancun.
[meɪ] mej
it may rain tomorrow / you may go now
mej

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1000 niezbędnych słów po angielsku
Słówka podstawowe
New Spark Plus 2 - word list
ŚWIAT PRZYRODY MP

2. in mayLesson 5: Time and Date