słownik polski - angielski

język polski - English

lustro

po angielsku:

1. mirror


She looked at herself in the mirror.
That rise more or less mirrors the increase for the standard query.
There is a mirror above the fireplace.
This mirror is great.
lustro

dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
lekcja 27, do 48 włacznie
Życie codzienne
slowka angielski duzzooooo
Rozdzial 2, słówka angielski