słownik polski - hiszpański

język polski - español

lekki

po hiszpańsku:

1. ligero


Tiene que ser una estructura ligera.
Tienes que comer comida ligera.
Yo prefiero comer comidas ligeras.

Zwyczaje żywieniowe - hábitos alimentarios de espa...
hiszpanski przymiotniki
Słówka związane z jedzeniem i gotowaniem
Dodatkowe (ksero od Gosi) A1 dla Agi
Słówka różne A1 dla Agi

lekki w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku