słownik polski - angielski

język polski - English

kraj

po angielsku:

1. county


County chiefs remain at the mercy of their prefectural-level superiors, who retain a critical say in county appointments.
We leave you the kids for three hours, and the county takes 'em away?
We'll get you some nice county dentures.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Słownik 2000 ABC
dom, edukacja, geografia, hobby, jedzenie, kierunk...

2. nation


We want the government to serve the whole nation.
Which nations do you think won World War Two?
nacja
nejszyn
the difference between a country and the country is that, a country is a nation, whilst the country is the opposite of the town

maclaz słówka z angielskiego państwo i społeczeństwo
Unit 14: State & politics
Państwo i Społeczeństwo cz 1