słownik polski - angielski

język polski - English

kraj

po angielsku:

1. county


County chiefs remain at the mercy of their prefectural-level superiors, who retain a critical say in county appointments.
We leave you the kids for three hours, and the county takes 'em away?
We'll get you some nice county dentures.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Intermediate 6-10
Słownik 2000 ABC

2. nation


We want the government to serve the whole nation.
Which nations do you think won World War Two?
nacja
nejszyn
the difference between a country and the country is that, a country is a nation, whilst the country is the opposite of the town

maclaz słówka z angielskiego państwo i społeczeństwo
Unit 14: State & politics
Państwo i Społeczeństwo cz 1