słownik polski - angielski

język polski - English

kosztować

po angielsku:

1. cos


cos we're all part of the same garden.

English File Intermediate
1000 najczęściej używanych słówek
english file intermediate 1
Elementary 2 Unit 2
CALLAN METOD- STAGE 2 (cały)

2. cost cost cost


How much does it cost? My new computer cost me 500 pounds.
My new computer cost me 500 pounds.
don’t let the cost put you off - nie zniechęcaj się ceną; the total cost came to £500 - całkowity koszt wyniósł 500 funtów at all costs - za wszelką cenę I know to my cost that... - przekonałem się na własnej skórze, że...

Nieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne

3. set sb back


The new dress set her back a fortune; she couldn’t believe how much it cost her.
powodować opóźnienie
the new suit set me back £ 50
to cause a delay
to cause a delay/

companion 2 part2
Upstream Advanced Escape Artists-vocabulary