słownik polski - angielski

język polski - English

korytarz

po angielsku:

1. corridorksiążka z technikum
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
lekcja 27, do 48 włacznie
Życie codzienne
lista słowek 3

2. hall


[hɔːl] h*ool
hol
library
portier holu
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Word Bank, Unit 1 - Szkoła, Oxford Excellence for ...
Miejsce zamieszkania
Location and "In the house"
unit 3 education/school equipment
KKK Angielski 22.09

3. hallwaynumber chapter 5
Słówka 16-22.04
slowka ZAWODOWY 28.02
Explorer (inter) 3
seria pierwsza, odcinek 1

4. passagewayFiszki z książki - "Breakdown" (Herbert D. Kastle)
Fiszki z książki - "Aboriginal Remains in Verde Va...
Fiszki z książki - "Stormy Voyage Sandy Steele Adv...
Friends 8 [10]

5. aisle


Would you like to have an aisle or window seat?
aisle seat
aisle seat or window seat?
ajl
przejście

travel and transport
SPEAK UP unit 62-2

6. passage


There is a passage
There is an underground passage under the street.
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
seeking passage on a ship from Africa.
ustęp, fragment

budownictwo 3
Harry Potter and the prisoner of azkaban - Chapter...

7. lobby


If it suits you, we can meet in the hotel lobby at around 6 o’clock.
It's one of the most powerful lobbies.
I’ll meet you in the main lobby of the hotel.
Radial balance can also be used to create an intimate space within a large room such as a hotel lobby.
Shall we keep on bowing down to the industrial lobby?

Transport i noclegi TOURISM 2 Dział 1 i 2
2. Remarkable