słownik polski - angielski

język polski - English

komin

po angielsku:

1. chimney


chimney sweep

IELTS - slowka
English File Intermediate
Dom, życie, rodzina
lekcja 27, do 48 włacznie
Życie codzienne

2. funnel


I poured the oil using a funnel.
Please, use a funnel to not make a mess.
Some $10 million in aid was funnelled into the country through government agencies.
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
funnel through to purchase

angielski zawodowy
Główne części statku(słówka ze studiów kierunek na...