słownik polski - angielski

język polski - English

kość

po angielsku:

1. bone


She gave the dog a bone.
bołn
fishbone
przykład ze słówkiem
骼,髒,髀,骿,骾

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
direct english 3
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek

2. die


The miller dies.
[dʌɪ] daj
daj
state where the person ends life on earth
umrzeć

ang zawodowy
HIMYM S01E01
William Carlos Williams

3. os
kość w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku