słownik polski - angielski

język polski - English

kelner

po angielsku:

1. waiter


A waiter works in a restaurant

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
3000 słów angielskich (cz.2)
Kurs Angielskiego 1-573
SAEASON X PART 1
student's book 1 & 2 tuki

2. waitress


She is called Evi and works as a waitress.
She’s a waitress in an Italian restaurant.
We gave the waitress a twenty percent tip.
kelnerka
łejtris