słownik polski - angielski

język polski - English

każdy

po angielsku:

1. ever


Their debts grew ever larger (= kept increasing).
[ˈɛvə] *ewe
every other year
ewer
stale rozwijający się

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)

2. eachAga Lesson 4_Komputery
Owoce+zad. dom_1
lekcja 1 (my changing planet)
SŁOWNICTWO 25 (CZERWIEC 2013)
English Top 1000 300-350

3. everyone


We're eating with everyone.
[ˈɛvrɪwʌn] *ewriłan
no one
przykład ze
wszyscy

collins dictionary
CZĘŚĆ 1 --> MIX
sp. rozdział 6
Słówka na Sprawdzian Unit 4
Julia ZAWODY

4. EVERYBODY


Why does everybody get to have a party
Why is everybody looking at me?
[ˈɛvrɪbɒdi] *ewribadi
everybody is happy
wszyscy

ESKK 11- 12 (trudne słówka)
Czytanie dla przyjemności części 1i 2
CALLAN lesson 34

5. any


[ˈɛni] *eny
eni
eny
wszelki
żadne

słówka na literę a

każdy w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

zawsze
rzadko
prawie
nigdy