słownik polski - angielski

język polski - English

już

po angielsku:

1. already


He already knows the truth
She’s already left.
adv

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
direct english 3
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Słownik 2000 ABC

2. as early as


As early as autumn my parents were making plans for our winter holidays.
My parents plan our summer holidays as early as in winter.

Planning a journey
Planowanie podrózy (słownictwo A)
My winter holidays
Moje zimowe wakacje (słownictwo A)
4.1. Planning a journey

3. yet


before now or before that time; the best/worst, etc until now
jet
not, I haven't finished it yet.
todavia
yet

Unit 4 30 słówek

już w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

nigdy
hotel