słownik polski - angielski

język polski - English

jadalnia

po angielsku:

1. dining room


Let's sit in the dining room.
Our dining room is an open space combined with living room.
We eat our dinner at the kitchen table rather than in the dining room.
Where is the dining room?
jadalnia

3000 słów angielskich (cz.3)
Życie codzienne
Callan new 8 stage lesson 112-113
Zycie osobiste
slowka angielski duzzooooo

2. dining


jadalnia

Fiszki z książki - "Fräulein Schmidt and Mr. Anstr...
Fiszki z książki - "Caesar's Wife A comedy in thre...
Fiszki z książki - "The Whispering Spheres" (Russe...
Fiszki z książki - "The Nursery, Volume 17, No. 10...
pomieszczenia wymowa

3. dining areaCulturz Today
angielski 22 kwietnia
6-rodział angielski
Moja pierwsza lekcja

4. canteen


We eat lunch in the school canteen.
[noun] - a place in a factory, office, etc. where food and meals are sold
_____________________________
a place where food and drink are served in a factory, a school, etc.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

miejsca w szkole i pracownicy