słownik polski - angielski

język polski - English

inżynier

po angielsku:

1. engineer


They're sending an engineer to fix the phone.
We need an engineer to help with this project.
[ɛndʒɪˈnɪə] endżin*ije
endzenir
engine -> engineer

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
książka z technikum
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową

2. bachelor of scienceAngielski - pierwsze kolokwium
Pierwsze Kolokwium - angielski