słownik polski - angielski

język polski - English

dziennikarz

po angielsku:

1. journalist


The best thing about being a journalist is that every story is different.
The journalist prepared some questions for the interview.
We are journalists
dżernalist
żurek na liściu

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Angielski cz.I
książka z technikum
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
książka z technikum cz. 2

2. reporter


The BBC sent a reporter to cover the earthquake.
The reporter gave details about the bank robbery.
The reporter interviewed many people about the earthquake.
What kind of information does a reporter collect?
You are a TV reporter.

podsumowanie english file
Thomas "People"
Praca (Michał.W)
IKA - Unit 16

3. freelance journalist


A freelance journalist is a person who writes articles for different papers and is not employed by any one paper.
As a freelance journalist, I can write for who I like.

Słownictwo - dział praca

4. pressmanFiszki z książki - "Investigation of Communist act...
Fiszki z książki - "The Secret Pact" (Mildred A. W...
Fiszki z książki - "Bay A Book of Poems" (D. H. La...